Technická revize vodních děl (OZO) - revize domovních čistíren odpadních vod do 50EO

  • povinnost provedení technických revizí u ohlášených vodních děl ukládá novela Vodního zákona všem vlastníkům takového vodního díla a to  1x za 2 roky. Výsledky revizí musí být předány příslušnému vodoprávnímu úřadu vždy do 31.12. toho daného roku, kdy revize byla provedena.
  • ohlášeným vodním dílem dle §15a) se rozumí dílo pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel, jehož podstatnou částí je výrobek označený CE podle zákona č. 22/1997 Sb. „o technických požadavcích na výrobky“.
  • seznam odborně způsobilých osob zde.
Běžná cena 4 990,- Kč / nyní 2 990,- Kč (bez DPH) + doprava

V případě zájmu o provedení zvýhodněné revize domovní čistírny odpadních vod, kontaktujte nás s objednávkou:

Telefonicky: +420 556 840 540

Emailem: servis@hellstein.cz

Image         Image         Image         Image         Image         Image