Sucho? Až 600l/den kvalitní zálivky...


Česko bude trápit sucho čím dál tím víc. Je to velmi varující, upozorňuje exministr životního prostředí Bedřich Moldan

„Vedra, která teď zažíváme, a tím pádem sucha, zhoršují kvalitu zemědělské půdy. A prý bude hůř - suchá období prý budou častější, za což mohou klimatické změny.
„Globální změna klimatu přináší celkově oteplení a mnohé další jevy. Jedním z nich, který právě zažíváme, je rostoucí extremita počasí. To znamená, že se ve zvýšené míře častěji a intenzivněji projevují nejrůznější extrémní jevy. Mezi ně patří vlny horka, ale také sucha"
 řekl ředitel Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy Bedřich Moldan

Řešením je pak čistička odpadních vod STMH a možnost získat až 150l/den/osobu kvalitní zálivkové vody.

Čistička odpadních vod STMH využívá jako jediná v České republice moderníbezúdržbový třístupňový systém čištění a tím je pro provozovatele ideálním zdrojem kvalitní zálivkové vody.

Čistička odpadních vod (ČOV) žije svým vlastním životem. Vždy k životu potřebuje dvě složky, kyslík a vyvážený přísun látek obsažených v odpadní vodě, jako „krmivo“ pro čistící mikroorganismy, a také absenci toxických látek a dobře sedimentující aktivovaný kal.

  • Prvním stupněm čištění je vždy využití předřazené usazovací jímky (vyrovnávací stupeň).
  • Druhým stupněm čištění je čištění aerobními mikroorganismy ve vznosu (suspenzi) jako u většiny běžných jednostupňových čistíren avšak s tím rozdílem, že aktivovaný kal lépe sedimentuje (snáze se odděluje od vyčištěné vody).
  • Třetím stupněm čištění je čištění aerobními mikroorganismy přisedlými na pevném nosiči biomasy (buňkovém kole – biokontaktoru), obdobně jako na zemním filtru avšak s výhodou, že těleso nosiče se nezanáší - nekolmatuje. Třetí stupeň tak výhodně zajišťuje to, co je na čistírně vždy nejcennější, dobře sedimentující aktivovaný kal.

Takto přečištěná voda je vhodná pro zálivky okrasných zahrad, doplňování okrasných rybníků apod.

Informujte se i vy na možnosti získat kvalitní zálivku i v době sucha a tím výrazně ušetřit náklady spojené se spotřebou vody.

Využití vyčištěné vody k zálivce a doplňování okrasného rybníku

prev 1 / 2 next

Chemická analýza čističky odpadních vod STMH5U

Image         Image         Image         Image         Image         Image