}

Jump to content

Servis - péče o klienta

V naší společnosti Hellstein spol. s r.o. na prvním místě je vždy zajištění bezúdržbového provozu s vysokou stabilitou a účinnosti čištění vedoucí ke spokojenosti provozovatele čističky odpadních vod.

 

Proto Vám doporučujeme provádět pravidelné servisní prohlídky, které Vám zaručí předcházení zbytečným komplikacím s čistírnou:

 

V případě však, že máte jakékoliv potíže s užíváním čističky odpadních vod typu STMH nebo STM®, kdykoliv nás kontaktujte:

 

Povinnost provedení technických revizí u ohlášených vodních děl ukládá novela Vodního zákona všem vlastníkům takového vodního díla a to  1x za 2 roky:

 

Máte-li zájem o provedení chemického rozboru odpadní vody či přečištěné vody? Nabízíme Vám laboratoře, které provádí chemické, mikrobiologické a biologické rozbory pitných, podzemních, povrchových, teplých vod a vod ke koupání, chemické rozbory odpadních vod, vodných výluhů a kalů:

 

Každý servisní zásah provadí vyškolený pracovník

Naše členství ve významných asociacích:

Díky členství v asociacích čistírenských expertů, Vám nabízíme vždy kvalitní, zcela profesionální a zejména korektní řešení v souladu s platnou, příp. připravovanou legislativou České republiky.

Asociace pro vodu ČR - CzWA - CzWA sdružuje odborníky, společnosti a instituce s hlavním cílem dosažení efektivního a udržitelného rozvoje v celé oblasti vodního hospodářství a ochrany vodního prostředí.

Malé domovní čistírny a odlučovače - OS-ČAO-CZWA - Skupina se podílí na tvorbě norem a předpisů, jejich vzájemné harmonizaci a harmonizaci s připravovanými předpisy EU a také na vzdělávání odborníků v jejich duchu. Hlavní cíl skupiny je pomáhat s přípravou legislativy a s šířením informací v této části vodního hospodářství.

Městské čistírny odpadních vod - OS MČOV - Skupina sdružuje odborníky různých profesí z oblasti čištění městských odpadních vod. Mezi členy skupiny jsou tak zastoupeni kromě provozovatelů čistíren i projektanti, dodavatelé jednotlivých zařízení i komplexních čistíren a zároveň i výzkumní pracovníci z vysokých škol.

Kontaktní informace

Hellstein spol. s r.o.
Petřvaldská 459
Šenov u Ostravy
739 34
Česká republika
IČ:
DIČ
Napište nám
TOPlist