Servis - péče o klientaservis

Ve společnosti Hellstein na prvním místě je vždy zajištění bezúdržbového provozu s vysokou stabilitou a účinnosti čištění vedoucí ke spokojenosti provozovatele čistírny odpadních vod.

Proto Vám doporučujeme provádět pravidelné servisní prohlídky, které Vám zaručí předcházení zbytečným komplikacím s čistírnou:

Více o Servisní prohlídka


V případě však, že máte jakékoliv potíže s užíváním čistírny odpadních vod typu STMH nebo STM®, kdykoliv nás kontaktujte:

Více o Servisní podpora


Povinnost provedení technických revizí u ohlášených vodních děl ukládá novela Vodního zákona všem vlastníkům takového vodního díla a to  1x za 2 roky:

Více o Technická revize vodních děl


Máte-li zájem o provedení chemického rozboru odpadní vody či přečištěné vody? Nabízíme Vám laboratoře, které provádí chemické, mikrobiologické a biologické rozbory pitných, podzemních, povrchových, teplých vod a vod ke koupání, chemické rozbory odpadních vod, vodných výluhů a kalů:

Více o Chemický rozbor odpadních vod (laboratoře)

Image         Image         Image         Image         Image         Image