}

Jump to content

Rozměry kontejnerové čistírny odpadních vod systém Stählermatic®-System (STM®-System)

Rozměrové řešení je závislé na počtu evivalentních osob a stupni vyčištění. Technologický výpočet je vždy součástí nabídky.

Závazné nebo doporučené normy a předpisy:

 • DIN 4261/EN 12566-3 (rok vydání 1983/2005, do 50EO)
 • DIN 19 569-1/NV č.190/2002 (1987/2002, stavba)
 • DIN 19 569-3 (95, aerotory)
 • DIN 4033 (přípojky)
 • DIN 19 551-1 (2002, pravoúhlé nádrže)
 • ATV A 122 (91, do 500EO), A 123 (85, kal), EPA (10/80)
 • ATV A 129 (79, tábořiště, kempy, hotely)
 • ATV A 135 (83, nad 500EO )
 • ATV M 200 (96, koncepce) , M 221 (2011, návrh do 50EO)
 • ČSN 75 6402, (94, do 500EO), ČSN 75 7241, (kontrola odpadních vod)
 • ČSN 75 6401, (98, nad 500EO), ČSN 75 6909, (96, vodotěsnost stok)

Pro konkrétní čistírnu nás kontaktujte, rádi Vám nabídneme vhodné řešení.

Řešení kontejnerové čistírny na klíč

 • nalezení optimální koncepce řešení odkanalizování a způsobu čištění použitých vod z jednotlivých objektů, živností, firem a obcí dle požadavků provozovatele a investora
 • vypracování korektní projektové dokumentace pro uzemní řízení a stavební povolení
 • nalezení vhodného dotačního programu pro financování realizace
 • vyřízení stavebního povolení
 • zpracování tendru
 • výběrové řízení
 • realizace kontejnerové čistírny
 • zprovoznění kontejnerové čistírny a zaškolení obsluhy
 • záruční a pozáruční servis

Zkušenosti s čistírnou odpadních vod (ČOV) STM:

Firma   HELLSTEIN spol.s r.o., Kopřivnice - Vlčovice 11 realizovala v roce 2015 pro naše bytové družstvo stavbu čistírny odpadních vod pro  48 EO v obci Ženklava.
Jedná se zejména o zpracování projektové dokumentace, zajištění vodoprávního povolení, samotnou realizaci stavby, uvedení do provozu a kolaudaci díla.
Potvrzujeme, že uvedené stavební práce byly provedeny včas, řádně a odborně.
 
Jiří Rýdel, ředitel družstva

Naše členství ve významných asociacích:

Díky členství v asociacích čistírenských expertů, Vám nabízíme vždy kvalitní, zcela profesionální a zejména korektní řešení v souladu s platnou, příp. připravovanou legislativou České republiky.

Asociace pro vodu ČR - CzWA - CzWA sdružuje odborníky, společnosti a instituce s hlavním cílem dosažení efektivního a udržitelného rozvoje v celé oblasti vodního hospodářství a ochrany vodního prostředí.

Malé domovní čistírny a odlučovače - OS-ČAO-CZWA - Skupina se podílí na tvorbě norem a předpisů, jejich vzájemné harmonizaci a harmonizaci s připravovanými předpisy EU a také na vzdělávání odborníků v jejich duchu. Hlavní cíl skupiny je pomáhat s přípravou legislativy a s šířením informací v této části vodního hospodářství.

Městské čistírny odpadních vod - OS MČOV - Skupina sdružuje odborníky různých profesí z oblasti čištění městských odpadních vod. Mezi členy skupiny jsou tak zastoupeni kromě provozovatelů čistíren i projektanti, dodavatelé jednotlivých zařízení i komplexních čistíren a zároveň i výzkumní pracovníci z vysokých škol.

Aktuality

 • Květen 2018 - Moderní technologie čištění odpadních vod STMH nově s možností si prohlédnout v novém skladě společnosti v Čechách - Kolín. Více na Kontaktní údaje Kolín

Výhody čistírny odpadních vod STM®

Investiční náklady čistírny odpadních vod STM®

 • od 3.000,- Kč/1EO

Použití čistírny odpadních vod STM®

 • Penziony, hotely, ubytovny
 • Restaurace, jídelny
 • Mlékarny, zpracovatelské podniky
 • Intenzivní chov ryb
 • Obce, města
 • a další objekty či celky až do 100.000EO

Kde již čistírny odpadních vod STM® fungují

 • Česká republika
 • Německo, Rakousko, Švýcarsko
 • Irsko, Velká Británie
 • Francie, Egypt
 • Amerika, Chile, Brazilie
 • Rusko
 • a další po celém světě
TOPlist