Rozměry kontejnerové čistírny odpadních vod systém Stählermatic®-System (STM®-System)

Rozměrové řešení je závislé na počtu evivalentních osob a stupni vyčištění. Technologický výpočet je vždy součástí nabídky.

Závazné nebo doporučené normy a předpisy:Image

 • DIN 4261/EN 12566-3 (rok vydání 1983/2005, do 50EO)
 • DIN 19 569-1/NV č.190/2002 (1987/2002, stavba)
 • DIN 19 569-3 (95, aerotory)
 • DIN 4033 (přípojky)
 • DIN 19 551-1 (2002, pravoúhlé nádrže)
 • ATV A 122 (91, do 500EO), A 123 (85, kal), EPA (10/80)
 • ATV A 129 (79, tábořiště, kempy, hotely)
 • ATV A 135 (83, nad 500EO )
 • ATV M 200 (96, koncepce) , M 221 (2011, návrh do 50EO)
 • ČSN 75 6402, (94, do 500EO), ČSN 75 7241, (kontrola odpadních vod)
 • ČSN 75 6401, (98, nad 500EO), ČSN 75 6909, (96, vodotěsnost stok)

Pro konkrétní čistírnu nás kontaktujte, rádi Vám nabídneme vhodné řešení.

Řešení kontejnerové čistírny na klíč

 • nalezení optimální koncepce řešení odkanalizování a způsobu čištění použitých vod z jednotlivých objektů, živností, firem a obcí dle požadavků provozovatele a investora
 • vypracování korektní projektové dokumentace pro uzemní řízení a stavební povolení
 • vyřízení stavebního povolení
 • realizace kontejnerové čistírny
 • zprovoznění kontejnerové čistírny a zaškolení obsluhy
 • záruční a pozáruční servis

Zkušenosti s čistírnou odpadních vod STM:

Firma   HELLSTEIN spol.s r.o., Kopřivnice - Vlčovice 11 realizovala v roce 2015 pro naše bytové družstvo stavbu čistírny odpadních vod pro  48 EO v obci Ženklava.
Jedná se zejména o zpracování projektové dokumentace, zajištění vodoprávního povolení, samotnou realizaci stavby, uvedení do provozu a kolaudaci díla.
Potvrzujeme, že uvedené stavební práce byly provedeny včas, řádně a odborně.
 
Jiří Rýdel, ředitel družstva

Image         Image         Image         Image         Image         Image