}

Jump to content

Proč je čistička odpadních vod STMH a STM® nejstabilnější, nejúčinnější a tedy bezúdržbová?

Jediné moderní třístupňové čištění v České republice…

Společnost Hellstein spol. s r.o., začleněna pod firmu Stähler Erfindungen, do skupiny firem Stählergruppe, se zabývá vývojem a výrobou technologií pro čištění odpadních vod přes 30let. Za tuto dobu jsme společně realizovali několik tisíc čistíren odpadních vod po celém světě.

Mezi naše hlavní výrobky patří čistička odpadních vod typ STMH a kontejnerová čistírna STM®. Tyto čističky využívájí jako jediné v České republice bezúdržbový třístupňový systém čištění.

Proč zvolit třístupňové řešení čištění odpadních vod?

Čistička odpadních vod (ČOV) žije svým vlastním životem. Vždy k životu potřebuje dvě složky, kyslík a vyvážený přísun látek obsažených v odpadní vodě, jako „krmivo“ pro čistící mikroorganismy, absenci toxických látek a dobře sedimentující aktivovaný kal.

Prvním stupněm čištění je vždy využití předřazené usazovací jímky. V této jímce dochází k anaerobnímu předčištění (mikroorganismy bez přístupu vzduchu), k vyrovnávání nerovnoměrných nátoků z objektů (dovolená, návštěva apod.), rozředění a vypařování čisticích prostředků a oddělení biologicky nerozložitelných látek. Pokud tento první stupeň odstraníme, hrozí přetížení čističky či naopak vyhladovění mikroorganismů. Dále může dojít k zahubení mikroorganismů díky čisticím prostředkům. Rovněž zde dojde k usazení nerozložitelných látek, které dle potřeby postačuje 1x za 1-5let vyvézt na větší obecní čistírnu.

Druhým stupněm čištění je čištění aerobními mikroorganismy ve vznosu (suspenzi) jako u většiny běžných jednostupňových čistíren avšak s tím rozdílem, že aktivovaný kal lépe sedimentuje (snáze se odděluje od vyčištěné vody).

Třetím stupněm čištění je čištění aerobními mikroorganismy přisedlými na pevném nosiči biomasy (buňkovém kole – biokontaktoru), obdobně jako na zemním filtru avšak s výhodou, že těleso nosiče se nezanáší - nekolmatuje. Třetí stupeň tak výhodně zajišťuje to, co je na čistírně vždy nejcennější, dobře sedimentující aktivovaný kal.  Aktivovaný kal je tvořen hustými, čistě ohraničenými vločkami, má výborné separační vlastnosti (nízký kalový index), umožňuje korektní certifikaci čistírny, jež je podmínkou řádné kolaudace, snadného provozování a mj. získání následné dotace ze strany obce.

Jinými slovy, pokud čistička odpadních vod (ČOV) má zajištěnou stabilitu čištění, pak dlouhodobá, celoroční účinnost čističky odpadních vod (ČOV) dosahuje nejvyšších hodnot a pro provozovatele čističky odpadních vod (ČOV) je zaručen navíc bezúdržbový provoz. Kdo by také měl zájem se o čističku odpadních vod (ČOV) jakkoliv starat.

Proto se také čistička odpadních vod STMH a STM® buduje pouze 1x v životě.

Ke stažení

Rozdíly v údržbě 1stupňové a 3stupňové čistírny odpadních vod.pdf (473kb)

Nedostatek zálivkové vody v období sucha. Řešení přinášejí ČOV STMH.pdf (695kb)

Využití ČOV STMH a STM v RAS, tzv. rybochovech.pdf (281kb)

Projektová dokumentace, podklady k čistírnám odpadních vod STMH

Čistírna odpadních vod podléhá schválení vodoprávním úřadem. Ke schválení je nutné doložit potřebné doklady a projektovou dokumentaci. Příprava podkladů nebyla jednodušší. Níže Vám nabízíme vše potřebné ke stažení:

Zkušenosti s čističkou odpadních vod (ČOV) STMH:

Dobrý den.

Před deseti lety jsem si u Vás zakoupil domovní ČOV.Typ teď bohužel nevím,pořizovací cena byla okolo 50.000,-.

Byl jsem s ní velice spokojený,prakticky bezúdržbová,dmychadlo vydrželo po celou dobu užívání bez zásahu,mimo pravidelné údržby filtru.

V naší obci byla letos dokončena kanalizace a byl jsem nucen napojit RD na veřejnou stoku.

Rád bych se zeptal jestli Vaše firma vykupuje zpět použité ČOV na náhr.díly,nebo jestli se tohle zboží dá prodat.

Čističku mám stále zabudovanou a po domluvě je možná prohlídka na místě.

Oldřich B., Valašské Meziříčí, o..@mobikoplus.cz

Pozn. čistička bude odkoupena, zrepasovaná a nabídnuta za zvýhodněnou cenu k dalšímu čištění odpadních vod.

Naše členství ve významných asociacích:

Díky členství v asociacích čistírenských expertů, Vám nabízíme vždy kvalitní, zcela profesionální a zejména korektní řešení v souladu s platnou, příp. připravovanou legislativou České republiky.

Asociace pro vodu ČR - CzWA - CzWA sdružuje odborníky, společnosti a instituce s hlavním cílem dosažení efektivního a udržitelného rozvoje v celé oblasti vodního hospodářství a ochrany vodního prostředí.

Malé domovní čistírny a odlučovače - OS-ČAO-CZWA - Skupina se podílí na tvorbě norem a předpisů, jejich vzájemné harmonizaci a harmonizaci s připravovanými předpisy EU a také na vzdělávání odborníků v jejich duchu. Hlavní cíl skupiny je pomáhat s přípravou legislativy a s šířením informací v této části vodního hospodářství.

Městské čistírny odpadních vod - OS MČOV - Skupina sdružuje odborníky různých profesí z oblasti čištění městských odpadních vod. Mezi členy skupiny jsou tak zastoupeni kromě provozovatelů čistíren i projektanti, dodavatelé jednotlivých zařízení i komplexních čistíren a zároveň i výzkumní pracovníci z vysokých škol.

Aktuality

 • Květen 2018 - Moderní technologie čištění odpadních vod STMH nově s možností si prohlédnout v novém skladě společnosti v Čechách - Kolín. Více na Kontaktní údaje Kolín

Hlavní výhody čističky odpadních vod (ČOV) STMH

 • vysoká stabilita čištění
 • vysoká účinnost čištění
 • zcela bezúdržbový provoz
 • nízké provozní náklady cca. 800,-Kč/rok
 • bez zápachu, hluku
 • záruka 25 let
 • životnost 100-150let (nerez, PE)

Použití čističky odpadních vod (ČOV) STMH

 • rodinné domy
 • bytové domy
 • řadové domy
 • chaty, chalupy s nárazovým provozem
 • drobné provozovny, živnosti
 • ubytovny, rodinné hotely, penzióny
 • malé autokempy, tábořiště
 • zahradní restaurace
 • horská střediska s nárazovým provozem

Kde již čistička odpadních vod (ČOV) STMH funguje

 • Česká republika - přes 250 realizací
 • Německo - přes 600 realizací
 • Irsko, Francie - přes 300 realizací
 • Polsko - přes 200 realizací
 • Amerika - přes 250 realizací
 • Brazílie, Mexiko - přes 250 realizací
 • Rusko, Taiwan, Čína - přes 100 realizací
TOPlist