Proč je čistička odpadních vod STMH nejstabilnější, nejúčinnější a tedy bezúdržbová?

Jedná se o jediné moderní třístupňové čištění v České republice…

Společnost Hellstein, začleněna pod firmu Stähler Erfindungen, do skupiny firem Stählergruppe, se zabývá vývojem a výrobou technologií pro čištění odpadních vod přes 30let. Za tuto dobu jsme společně realizovali několik tisíc čistíren odpadních vod po celém světě.

Čističky odpadních vod STMH využívájí jako jediné v České republice bezúdržbový třístupňový systém čištění.


Image


 Proč zvolit třístupňové řešení čištění odpadních vod?

 

Čistička odpadních vod žije svým vlastním životem. Vždy k životu potřebuje dvě složky, kyslík a vyvážený přísun látek obsažených v odpadní vodě, jako „krmivo“ pro čistící mikroorganismy, absenci toxických látek a dobře sedimentující aktivovaný kal.

Prvním stupněm čištění je vždy využití předřazené usazovací jímky. V této jímce dochází k anaerobnímu předčištění (mikroorganismy bez přístupu vzduchu), k vyrovnávání nerovnoměrných nátoků z objektů (dovolená, návštěva apod.), rozředění a vypařování čisticích prostředků a oddělení biologicky nerozložitelných látek. Pokud tento první stupeň odstraníme, hrozí přetížení čističky či naopak vyhladovění mikroorganismů. Dále může dojít k zahubení mikroorganismů díky čisticím prostředkům. Rovněž zde dojde k usazení nerozložitelných látek, které dle potřeby postačuje 1x za 1-5let vyvézt na větší obecní čistírnu.

Druhým stupněm čištění je čištění aerobními mikroorganismy ve vznosu (suspenzi) jako u většiny běžných jednostupňových čistíren avšak s tím rozdílem, že aktivovaný kal lépe sedimentuje (snáze se odděluje od vyčištěné vody).

Třetím stupněm čištění je čištění aerobními mikroorganismy přisedlými na pevném nosiči biomasy (buňkovém kole – biokontaktoru), obdobně jako na zemním filtru avšak s výhodou, že těleso nosiče se nezanáší - nekolmatuje. Třetí stupeň tak výhodně zajišťuje to, co je na čistírně vždy nejcennější, dobře sedimentující aktivovaný kal.  Aktivovaný kal je tvořen hustými, čistě ohraničenými vločkami, má výborné separační vlastnosti (nízký kalový index), umožňuje korektní certifikaci čistírny, jež je podmínkou řádné kolaudace, snadného provozování a mj. získání následné dotace ze strany obce.

Jinými slovy, pokud čistička odpadních vod má zajištěnou stabilitu čištění, pak dlouhodobá, celoroční účinnost čističky odpadních vod dosahuje nejvyšších hodnot a pro provozovatele čističky odpadních vod je zaručen navíc bezúdržbový provoz. Kdo by také měl zájem se o čističku odpadních vod jakkoliv starat.

Proto se také čistička odpadních vod STMH buduje pouze 1x v životě.

Pozn. společnost Hellstein nedoporučuje, aby majitel nebo provozovatel čističky odpadních vod STMH jakkoliv zasahoval do technologie čističky odpadních vod. 

Projektová dokumentace, podklady k čistírnám odpadních vod STMH

Čistírna odpadních vod podléhá schválení vodoprávním úřadem. Ke schválení je nutné doložit potřebné doklady a projektovou dokumentaci. Příprava podkladů nebyla jednodušší. Níže Vám nabízíme vše potřebné ke stažení:

Zkušenosti s čističkou odpadních vod STMH:Image

Dobrý den.

Před deseti lety jsem si u Vás zakoupil domovní ČOV.Typ teď bohužel nevím,pořizovací cena byla okolo 50.000,-. Byl jsem s ní velice spokojený,prakticky bezúdržbová,dmychadlo vydrželo po celou dobu užívání bez zásahu,mimo pravidelné údržby filtru. V naší obci byla letos dokončena kanalizace a byl jsem nucen napojit RD na veřejnou stoku. Rád bych se zeptal jestli Vaše firma vykupuje zpět použité ČOV na náhr.díly,nebo jestli se tohle zboží dá prodat. Čističku mám stále zabudovanou a po domluvě je možná prohlídka na místě.

Oldřich B., Valašské Meziříčí, o..@mobikoplus.cz

Pozn. čistička byla odkoupena, zrepasovaná a nabídnuta za zvýhodněnou cenu k dalšímu čištění odpadních vod.

×

Získejte jako první na Váš email novinky, akce...

Image         Image         Image         Image         Image         Image