Nepravidelná zátěž či postupný náběh na kapacitu čistírny odpadních vod? Dříve problém, nyní moderní 3stupňový systém čištění


Provozujete horský, rekreační objekt? Je ve Vašem objektu nepravidelná zátěž na ČOV?  Řešíte výstavbu více objektů, např. developerský či bytový objekt, ale kapacita ČOV bude dosažena později?

V těchto ale i dalších případech se nyní nabízí moderní řešení využívané po celém světě.

Čistírny odpadních vod STMH a STM® využívající moderní 3stupňový systém čištění jsou pro tyto složité situace velmi vhodné a ve světě doporučované.

V čem je hlavní výhoda 3stupňového systému?

Prvním stupněm čištění je vždy využití předřazené usazovací jímky. V této části dochází k anaerobnímu předčištění (mikroorganismy bez přístupu vzduchu), k vyrovnávání nerovnoměrných nátoků z objektů (dovolená, návštěva apod.), rozředění a vypařování čisticích prostředků a oddělení biologicky nerozložitelných látek. Díky koloběhu látek mezi 1. stupněm a ČOV je zajištěn stálý přísun odpadní vody pro mikroorganismy v ČOV. Pokud tento první stupeň odstraníme, hrozí přetížení ČOV či naopak vyhladovění mikroorganismů. Dále může dojít k zahubení mikroorganismů díky čisticím prostředkům. Rovněž zde dojde k usazení nerozložitelných látek, které dle potřeby postačuje 1x za 1-5let vyvézt na větší obecní čistírnu.

Druhým stupněm čištění je čištění aerobními mikroorganismy ve vznosu (suspenzi) jako u většiny běžných jednostupňových čistíren avšak s tím rozdílem, že aktivovaný kal lépe sedimentuje (snáze se odděluje od vyčištěné vody).

Třetím stupněm čištění je čištění aerobními mikroorganismy přisedlými na pevném nosiči biomasy (buňkovém kole – biokontaktoru), obdobně jako na zemním filtru avšak s výhodou, že těleso nosiče se nezanáší - nekolmatuje. Třetí stupeň tak výhodně zajišťuje to, co je na čistírně vždy nejcennější, dobře sedimentující aktivovaný kal.

Image         Image         Image         Image         Image         Image