}

Jump to content

Nejčastější otázky a odpovědi k čističkám odpadních vod (ČOV) STMH

V čem se liší biologické čističky odpadních vod  (ČOV) STMH od ostatních biologických systémů?

Nejprve anaerobní předčištění a následně aerobní dvoustupňová kombinace účinku přisedlého a suspendovaného aktivovaného kalu. Takto vytvořen nejdokonalejší třístupňový systém, vysoce stabilní a tedy vysoce účinný bez zbytečné údržby.

 

Kolik denně vyprodukuje 1 osoba odpadní vody?

Obvykle 60-120litrů, tedy přibližně kolik spotřebuje.

 

Kolik kalu vyprodukuje 4členná rodina týdně?

Běžná 4 členná rodina rodina za 7 dnů vytvoří v průměru ca 1kg sušiny přebytečného aktivovaného kalu.

 

Jak a kde uskladňovat směsný kal?

Vždy doporučujeme využít 3stupňový systém čištění. V 1. stupni čištění dojde ka zachycení biologicky nerozložitelných látek a zároveň se jedná o zásobník přebytečného kalu, který vzniká je druhotný produkt při čištění odpadní vody.

 

Manipulace s kalem?

Systém STMH s STM® je díky dostatečně velkému kalojemu (1. stupeň čištění), resp. kombinované aktivaci vždy zcela bezúdržbový a provozovatel není nucen s těmito hygienicky nepřípustnými látkami být v kontaktu.

 

Jaká je návratnost čističky odpadních vod (ČOV) STMH?

Rozdíl ve stočném činí až cca 300,-Kč/m3, roční předpokládaná spotřeba 4členné rodiny cca 150m3 vody a tím i produkce znečištění, roční úspora na stočném tudíž 45,-tis. Kč. Cena sestavy STMH5 za septik na klíč cca 60,-tis. Kč. Do 1 až 5 let, ve srovnání se žumpou kratší než ve srovnání se septikem a zemním filtrem.

Co to je EO?

Ekvivalent znečištění vyčištěném biologickou spotřebou kyslíku za 5 dnů (BSK5) a další ekvivalenty (CHSK, N-NH4, Pc,...). Orientačně se tak udává počet osob vynásobený 60g BSK5.

 

Proč si mám koupit Vaši čističku a ne levnější od konkurence?

Naše čistička se liší od kunkurence prověřenými výhodami. Třístupňový systém čištění, jednoduchá konstrukce a kvalitní polyetylénový výlisek nádrže čističky.

 

Jak se vyrovná čistička s nátokem 300litrů při vypouštění vany?

Maximální zatížení dosazováku dle jeho rozměrů a v souladu s DIN 4261, oddíl 2, odstavce 5.4.2 je 150litrů za hodinu. Po noční poslední periodě denitrifikace je odčerpáno mamutkou dalších 150litrů vyčištěné vody do odtoku. Tím je vytvořena dostatečná rezerva na zatížení náhodným rázem oněch 200litrů dle DIN 4261, oddíl 2, odstavec 3.1. 

 

Mohou do biologické čističky odpadních vod (ČOV) natékat i jiné vody (dešťové apod.)?

Nemohou. Vyplavovaly by aktivovaný kal. Ale mohou natékat do akumulační jímky do které natékají i vyčištěné vody z čističky odpadních vod (ČOV).

 

Jaká je životnost čističky odpadních vod (ČOV) STMH?

Cca 70let. Materiál nádrže polyetylén, 15mm tloušťka stěn. Vestavba z nerezi.

 

Jak funguje čistička odpadních vod STMH během zimních měsíců?

Pokud je řádně zasypána zeminou (nebo izolována), funguje zcela stabilně, bez nutnosti nějak omezovat provoz.

 

Je vhodná čistička odpadních vod STMH i při nepravidelné zátěži (dovolená, rekreační objekty apod.)?

Ano, je velmi vhodná. Právě ona kombinace účinku přisedlé a suspendované složky v aktivaci ve spojení s předřazeným anaerobním stupněm stabilitu biologického procesu umožňuje.

 

Je nutné čističku odpadních vod (ČOV) STMH nějak „čistit“, aby čistička odpadních vod STMH fungovala správně?

Není nutno čističku odpadních vod STMH nikterak čistit oproti jiným systémům. Pouze 1x za 3-5let vyvést anerobní stupeň (septik-1. stupeň čištění). Někdy i méně často.

 

Jaká je spotřeba el. energie a celkové roční náklady?

Cca 35kWh/Eo a rok, při instalaci se vzduchovým rozvaděčem, tzn. cca. 800,- Kč/rok.

 

Jak poznám, že čistička odpadních vod STMH čistí správně, či naopak nečistí?

Rychlým AM-testem. Neboli levnou analýzou amoniakální ho dusíku. Metodu používají rybáři v chovech ryb pro sledování čistoty vody.

 

Jak často čističku odpadních vod STMH kontroluji a co?

Obsluha zajišťuje pouze odvoz směsného kalu z anaerobní jímky 1x za 3-5let. Nebo i méně často, dle AM-testu na odtoku z čističky odpadních vod (ČOV).

 

Které díly je nutné měnit, příp. jak často?

Membrány dmychadla, cca 1x 10let. Stabilizátor aerotoru, cca 1x 20let.

 

Je čistička odpadních vod STMH hlučná, zapáchá?

Nehlučná, bez zápachu, dmychadlo má hlučnost 35dB (jako lednička).

 

Mohu vyčištěnou vodu použít pro zálivku zahrady či okrasných rybníků, výhody?

Ano. Vždy doporučujeme. Zdroj živin ve vyčištěné vodě bez nákupů umělých hnojiv.

 

Je možno čističku odpadních vod STMH rozšířit pro více osob a jak je rozšíření složité?

Výměnou vestavby z 5 na 10 EO během cca 1hod, pokud je přístupný pevný nosič biomasy a pokud je anaerobní předřazená jímka o objemu alespoň 375l/EO.

 

Je nutné do čističky odpadních vod STMH přidávat nějaké další čisticí prostředky (enzymy, bakterie apod.)?

Není nutno. Je možno urychlit náběh stran nitrifikace pouze zapracování cukrem neb alkoholem. Blíže vždy popsáno v provozním řádu čistírny odpadních vod nebo projektu.

 

Musím se omezovat při používání mycích a čisticích prostředků?

Běžné používání v domácnosti je možné.

 

Mám povinnost se napojit na veřejnou kanalizaci, příp. v jakých případech?

Ano, pokud je v tzv. ekonomicky dosažitelné vzdálenosti. Mnoho klientů již tento problém řeší ve spolupráci s úřady, jejichž přístup je individuální. Obecně v katastru tzv. Slezské zástavby centrální oddílná kanalizace v systému samofinancování generuje spíše vysoké stočné.

 

Jak je čistička odpadních vod STMH účinná?

Garantováno dle CE prohlášením shody a referencemi systému ve světě.

Nenašli jste na této stránce odpověď na Vaší otázku či dotaz? Nevadí, kontaktujte nás na dec@hellstein.cz a rádi Vám odborně odpovíme.

Projektová dokumentace, podklady k čistírnám odpadních vod STMH

Čistírna odpadních vod podléhá schválení vodoprávním úřadem. Ke schválení je nutné doložit potřebné doklady a projektovou dokumentaci. Příprava podkladů nebyla jednodušší. Níže Vám nabízíme vše potřebné ke stažení:

Zkušenosti s čističkou odpadních vod (ČOV) STMH:

Dobrý den,

Minulý rok jsme chtěli realizovat čistírnu odpadních vod k rod. domu.Oslovili jsme několik firem,prohlédli jsme si několik DČOV.Objevili jsme 3stupňový systém čištění STMH a Vaši firmu.Po první schůzce bylo rozhodnuto.
Mile nás překvapil osobní přístup k zákazníkovi,možnost si prohlédnout čistírnu v provozu,rychlost vyřízení naší objednávky.Děkujeme také za to,že prodejem nic neskončilo a jsme stále v kontaktu.
Čistírnu máme v provozu asi 5měsíců,nedělali jsme prozatím žádný rozbor vyčistěné vody,hodnoty tedy neznáme.
Čistírna je  bezúdržbová, maximálně za rok 30minut,nejsou potřeba žádné přípravky,žádná chemie,žádné bakterie.Pouze pro první aktivaci je lepší použít aktivační kal.Lze i bez něj,ale déle to trvá.
Spotřebu jsme nepočítali,není vysoká i když využíváme čerpadlo na zalévání.
S čistírnou jsme spokojeni.Jestli nám dopadne dobře rozbor vyčistěné vody,tato čistírna nemá konkurenci.

Přeji mnoho spokojených zákazníků,hodně sil a stálou pohodu. Mazlovi

Naše členství ve významných asociacích:

Díky členství v asociacích čistírenských expertů, Vám nabízíme vždy kvalitní, zcela profesionální a zejména korektní řešení v souladu s platnou, příp. připravovanou legislativou České republiky.

Asociace pro vodu ČR - CzWA - CzWA sdružuje odborníky, společnosti a instituce s hlavním cílem dosažení efektivního a udržitelného rozvoje v celé oblasti vodního hospodářství a ochrany vodního prostředí.

Malé domovní čistírny a odlučovače - OS-ČAO-CZWA - Skupina se podílí na tvorbě norem a předpisů, jejich vzájemné harmonizaci a harmonizaci s připravovanými předpisy EU a také na vzdělávání odborníků v jejich duchu. Hlavní cíl skupiny je pomáhat s přípravou legislativy a s šířením informací v této části vodního hospodářství.

Městské čistírny odpadních vod - OS MČOV - Skupina sdružuje odborníky různých profesí z oblasti čištění městských odpadních vod. Mezi členy skupiny jsou tak zastoupeni kromě provozovatelů čistíren i projektanti, dodavatelé jednotlivých zařízení i komplexních čistíren a zároveň i výzkumní pracovníci z vysokých škol.

Aktuality

 • Květen 2018 - Moderní technologie čištění odpadních vod STMH nově s možností si prohlédnout v novém skladě společnosti v Čechách - Kolín. Více na Kontaktní údaje Kolín

Hlavní výhody čističky odpadních vod (ČOV) STMH

 • vysoká stabilita čištění
 • vysoká účinnost čištění
 • zcela bezúdržbový provoz
 • nízké provozní náklady cca. 800,-Kč/rok
 • bez zápachu, hluku
 • záruka 25 let
 • životnost 100-150let (nerez, PE)

Použití čističky odpadních vod (ČOV) STMH

 • rodinné domy
 • bytové domy
 • řadové domy
 • chaty, chalupy s nárazovým provozem
 • drobné provozovny, živnosti
 • ubytovny, rodinné hotely, penzióny
 • malé autokempy, tábořiště
 • zahradní restaurace
 • horská střediska s nárazovým provozem

Kde již čističky odpadních vod (ČOV) STMH fungují

 • Česká republika - přes 250 realizací
 • Německo - přes 600 realizací
 • Irsko, Francie - přes 300 realizací
 • Polsko - přes 200 realizací
 • Amerika - přes 250 realizací
 • Brazílie, Mexiko - přes 250 realizací
 • Rusko, Taiwan, Čína - přes 100 realizací
TOPlist