Investice, která se vyplatí? S čističkou odpadních vod STMH ušetříte na mnoha místech naráz


Budoucí bydlení v rodinném domě v místě bez možnosti napojení na kanalizaci zakončenou městskou čistírnou odpadních vod vám může nasadit pořádného brouka do hlavy. Likvidace odpadní vody je přitom povinností každého vlastníka nemovitosti, v níž odpadní vody vznikají. Při rozhodování, jakou čističku pořídit, hrají velkou roli nejen vynaložené finanční prostředky, ale starosti s údržbou nebo potenciál dalšího využití přečištěné vody. S domácí čističkou od Hellstein s technologií STMH ušetříte hned několikrát.

Stačí párkrát za den otočit kohoutkem, omýt ruce, opláchnout potraviny, spláchnout na toaletě, osprchovat se a je vymalováno. Každý z nás denně vyprodukuje v průměru neuvěřitelných 150 litrů odpadních vod. Úsporná domácí čistička s technologií STMH si naštěstí se znečištěnou vodou dokáže bez problémů poradit.


Stálý provoz s maximálním efektem? Odpovědí je třístupňové čištění

Hellstein dodává na český trh jediné zařízení s třístupňovým čištěním. Skládá se z několika částí a v každé z nich probíhá odlišný způsob čištění pomocí aerobních a anaerobních mikroorganismů.

Většina čističek potřebuje neustálé zásobování odpadní vodou, aby mikroorganismy živící se biologickým znečištěním neodumřely. Systém STMH však zajišťuje stabilní provoz a maximální funkčnost také po několikaměsíční pauze. Domácí čistička od Hellstein je proto ideální pro rodinné a menší bytové domy nebo penziony a vhodnou alternativou pro rekreační chatky a tábořiště.

Důmyslně navržené zařízení pracuje samostatně prakticky bez údržby, zcela bez hluku a zápachu. K jeho naplnění dochází podle zatížení jednou za tři až deset let, kdežto klasickou čističku je třeba vyvážet jednou za měsíc a to se při ceně tisíc korun za vývoz příliš nevyplácí.


Nebojte se úklidu

Detailní seznam čistících prostředků na úklid domácnosti, které by mohly čističce uškodit, nikde nenajdete. Nicméně, majitelé klasických čističek musí hygienické prostředky, přípravky na mytí nádobí a úklid dost omezit, neboť mohou spolehlivě zahubit užitečné bakterie zodpovědné za likvidaci znečištění. Na několik dní se proto může kvalita vyčištěné vody rapidně zhoršit. Součástí čističky STMH je předřazená jímka, ve které dochází k usazení nerozložitelných látek a předčištění. Zároveň se běžné čistící prostředky rozředí a vypaří. Výkonnost zařízení se nesníží, ani neklesne kvalita přečištěné vody. Odpadá tím další starost.


Čistá voda pro vaši zahrádku

Zařízení STMH splňuje přísná kritéria pro kvalitu vyčištěné vody. Díky tomu není problém po získání potřebných povolení vypustit ji do veřejné kanalizace, která není napojená na obecní čističku, nebo do přilehlých potoků, rybníků a jiných povrchových vod. Nabízí se i další možnost nechat ji zasáknout do půdních vrstev, aby stekla do vod podzemních.

Výjimečně kvalitní užitková voda se však skvěle hodí na zalévání zahrádky. Denně získáme až 600 litrů vyčištěné vody, kterou bychom museli jinak pracně nastřádat během srážek nebo natočit z kohoutku. Dá se využít také pro napouštění umělých okrasných nádrží. Zóna plná klidu s rybníčkem může být okrasou i vaší zahrádky.


Hellstein zajistí dodání na klíč

Jak je vidět, domácí čistička od Hellstein přináší spoustu výhod, jejichž popis by vydal možná na celý román. Nejlepším řešením bude setkat se se zkušeným konzultantem, který pro vás připraví řešení přímo na míru. Komplexní cenová nabídka pak bude zahrnovat cenu za celou čističku, přípravu jednotlivých povolení, projektovou dokumentaci pro úspěšné schválení vodohospodářským úřadem, zajištění výkopových prací, montáž, zprovoznění a zaškolení odborným technikem.

Zařízení STMH si můžete přijet prohlédnout na vlastní oči. Ve skladovém centruv Šenově u Ostravy vám zástupci firmy rádi poradí a odpoví na všechny dotazy. 


Naše členství ve významných asociacích:

Díky členství v asociacích čistírenských expertů, Vám nabízíme vždy kvalitní, zcela profesionální a zejména korektní řešení v souladu s platnou, příp. připravovanou legislativou České republiky.

Asociace pro vodu ČR - CzWA - CzWA sdružuje odborníky, společnosti a instituce s hlavním cílem dosažení efektivního a udržitelného rozvoje v celé oblasti vodního hospodářství a ochrany vodního prostředí.

Malé domovní čistírny a odlučovače - OS-ČAO-CZWA - Skupina se podílí na tvorbě norem a předpisů, jejich vzájemné harmonizaci a harmonizaci s připravovanými předpisy EU a také na vzdělávání odborníků v jejich duchu. Hlavní cíl skupiny je pomáhat s přípravou legislativy a s šířením informací v této části vodního hospodářství.

Městské čistírny odpadních vod - OS MČOV - Skupina sdružuje odborníky různých profesí z oblasti čištění městských odpadních vod. Mezi členy skupiny jsou tak zastoupeni kromě provozovatelů čistíren i projektanti, dodavatelé jednotlivých zařízení i komplexních čistíren a zároveň i výzkumní pracovníci z vysokých škol.

Image         Image         Image         Image         Image         Image