Intenzivní chov ryb - rodinný (hobby)

Produkce v uzavřeném vodním okruhu - doplnění čerstvé vody do 3% objemu nádrží!

Optimální chovné podmínky - "krmný koeficient" 0,9!

Granulované krmivo z EU produkce - krmení automatem nebo ručně!

Dostupné varianty sestav - 100kg/rok nebo 200kg/rok

Určeno pro - rodinné rybochovy, restaurace, zajímavá atrakce apod.

!!! NOVINKA: Intenzivní chov ryb 500kg/rok již za 99.000, Kč !!! (629kb)

Popis řešení intenzivní chov ryb - rodinný (hobby)

Intenzívní chov ryb systém STM® je složen z chovných nádrží, biologického stupně čistírny s aerotorem a dosazováku. Voda z chovných nádrží, tzv. "chovná voda" odtéká dnovým sítem do odtokového žlabu a dále na čistírnu systému STM®. Zde se chovná voda biologicky čistí a přepadem odtéká do dosazováku k sedimentaci biomasy. Biomasa společně s vratným kalem je čerpána zpátky do biologického stupně čistírny.

Odsazená voda z dosazováku natéká přímo do chovných nádrží. Okruh je tak uzavřen.

Technologie může obsahovat:

 • biologická čistírna chovné vody STMH a dosazováku objemu 2m3
 • chovné nádrže objemu 5m3
 • odvětrání
 • výstupní čerpadla
 • polykarbonátový skleník (zastřešení)
 • základní propojení
 • zaškolení obsluhy

Dispoziční řešení a vzorové zapojení

Fotografie realizovaného rodinného recirkulačního systému

Po předchozí dohodě možno shlédnout systém v provozu v areálu naší společnosti

Kvalita rybího masa

Rybí maso je lehce stravitelné a bohaté na proteiny. Chutí je rybí maso neutrální a jeho chuť se intenzívním chovem nemění.

Vhodné druhy ryb - úhoř, pstruh, kapr, tilápie a sumec

V případě chovu teplomilných druhů ryb (tilapie, uhoř, jeseter, sumec), je vodní okruh chovné vody opatřen ohřevem. Linku tak možno s výhodou instalovat poblíž zdroje odpadního tepla, případně v kombinaci s tepelným čerpadlem nebo slunečními kolektory.

Řešení intenzivního chovu ryb na klíč

 • nalezení optimální koncepce řešení a způsobu čištění použitých chovných vod intenzivního chovu ryb dle požadavků provozovatele a investora
 • vypracování korektní projektové dokumentace pro uzemní řízení a stavební povolení
 • vyřízení stavebního povolení
 • realizace intenzivního chovu ryb
 • zprovoznění a zaškolení obsluhy
 • záruční a pozáruční servis

Víceletý národní strategický plán pro akvakulturu na období 2014 – 2020

GLOBÁLNÍ CÍL je specifikován takto:

Globálním cílem rybářství je udržitelná a konkurenceschopná akvakultura založená na inovacích, konkurenceschopnosti, znalostech a účinnějším využití zdrojů. Cílem je rozvoj udržitelného chovu ryb v České republice a zajištění rovnoměrných dodávek domácích sladkovodních ryb na domácí trh v požadovaném sortimentu včetně rozvoje mimoprodukčních funkcí rybníků (péče o krajinu, retence vody, rybářská turistika apod.). V českých podmínkách je nezbytné souběžně rozvíjet tradiční a osvědčené formy akvakultury (rybníkářství) ve stávajících místech a zařízeních pro zajištění výroby kapra a jeho dodávek na trh zejména v sezónních cyklech. Současně je také potřeba podpořit zavádění moderních intenzivních chovných systémů přispívajících k eliminaci negativních dopadů na životní prostředí, které budou pořizovány pro produkci lososovitých, popř. dalších druhů ryb (tj. hybridi lososovitých ryb, nové druhy síhů, teplomilné a dravé druhy ryb) k zajištění celoročních dodávek do tržní sítě.

Dne 2. 6. 2015 Evropská komise schválila Operační program Rybářství 2014 – 2020. Operační program Rybářství je nástrojem čerpání podpory z Evropského námořního a rybářského fondu a přispívá k provádění Společné rybářské politiky.

Hlavním cílem Operačního programu Rybářství je:

 • Zvýšit konkurenceschopnost tradiční akvakultury včetně investic do zachování udržitelné produkce tržních ryb.
 • Investovat do recirkulačních zařízení a tím zvýšit produkci.
 • Zvýšit podíl zpracovaných ryb, propagovat akvakulturu a podpořit konzumaci ryb.
 • Podporovat transfer vědeckých poznatků do podniků akvakultury (produktové a procesní inovace).
 • Podporovat formy hospodaření přispívající k zachování či zlepšování stavu životního prostředí a biologické rozmanitosti.

Finanční alokace pro OP Rybářství z Evropského námořního a rybářského fondu je v celkové výši 31,1 mil. EUR (více než 850 mil. Kč), z toho cca 28,5 mil. EUR (cca 783 mil. Kč) je směřováno na udržitelný rozvoj akvakultury, uvádění na trh a zpracování a technickou pomoc; 0,7 mil. EUR (cca 19 mil. Kč) na kontrolní opatření (sledovatelnost produktů) a 1,95 mil. EUR (cca 54 mil. Kč) na shromažďování údajů.

První projekty do opatření 2.1. Inovace, 2.2. Produktivní investice do akvakultury, záměr a) Investice do akvakultury, 2.4. Recirkulační zařízení a průtočné systémy s dočišťováním a 5.3. Investice do zpracování produktů mohou žadatelé předkládat v říjnu roku 2015.

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR, http://eagri.cz/ 

Image         Image         Image         Image         Image         Image 

×

Získejte jako první na Váš email novinky, akce...