}

Jump to content

IFAT

Fascinující postřehy a dojmy

Čistá pitná voda, efektivní recyklace a odpovědný přístup k obnovitelným zdrojům.
Přes 138 000 návštevníků ze 170 zemí a celkem 3 100 vystavovatelů z 59 zemí se sejde na IFAT 2018, aby se na inspirovali ukázkou inovací a řešení v oblasti vody, kanalizací, odpadů a surovin. Bude to příležitost nahlédnout do budoucnosti.

Podívejte se na tuto událost a dostaňte se do nálady na IFAT 2018!

Prezentace čistíren odpadních vod STMH s STM® 

Naše členství ve významných asociacích:

Díky členství v asociacích čistírenských expertů, Vám nabízíme vždy kvalitní, zcela profesionální a zejména korektní řešení v souladu s platnou, příp. připravovanou legislativou České republiky.

Asociace pro vodu ČR - CzWA - CzWA sdružuje odborníky, společnosti a instituce s hlavním cílem dosažení efektivního a udržitelného rozvoje v celé oblasti vodního hospodářství a ochrany vodního prostředí.

Malé domovní čistírny a odlučovače - OS-ČAO-CZWA - Skupina se podílí na tvorbě norem a předpisů, jejich vzájemné harmonizaci a harmonizaci s připravovanými předpisy EU a také na vzdělávání odborníků v jejich duchu. Hlavní cíl skupiny je pomáhat s přípravou legislativy a s šířením informací v této části vodního hospodářství.

Městské čistírny odpadních vod - OS MČOV - Skupina sdružuje odborníky různých profesí z oblasti čištění městských odpadních vod. Mezi členy skupiny jsou tak zastoupeni kromě provozovatelů čistíren i projektanti, dodavatelé jednotlivých zařízení i komplexních čistíren a zároveň i výzkumní pracovníci z vysokých škol.

Napište nám
TOPlist