Hlavní výhody systému čistírny odpadních vod Stählermatic®-System (STM®-System)

 

 • Kompaktní tvar

 • umožňující malé zastavěné plochy - od 3.000,- Kč/1EO


 • ​Vysoký čistící výkon

 • srovnatelný s nejlepšími systémy aktivace


 • Nízká spotřeba elektrické energie

 • 11 - 17kWh/EO a rok, včetně nitrifikace, denitrifikace a část. stabilizace kalu - roční úspora oproti běžným systémům provzdušňování cca17kWh/EO a rok...pro 1000EO...17000kWh/rok...celková úspora odhad cca 68,-tis.Kč/rok a 1000EO


 • Jednoduchost a robustnost technologie

 • téměř žádná obsluha


 • Díky přisedlé složce

 • vysoký nitrifikační výkon při nízkém kalovém indexu, vhodné k intenzifikaci čistíren jemnobublinné aktivace nebo čistíren s nerovnoměrným látkovým zatížením nebo u čistíren na dlouhých kanalizačních sběračích s nepříznivým poměrem C/N. Tedy u čistíren se špatnými sedimentačními (separačními) vlastnostmi akt. kalu (malé dosazováky, malé kalojemy, problematické odvodnění, zahuštění, časté servisní zásahy, nevyhovující analýzy na odtoku...). Snadná náhrada zaneseného/zakolmatovaného statického nosiče biomasy (zemní filtry, kořenové čistírny apod.)


 • Dlouhodobou denitrifikaci a zvýšenou biologickou eliminaci fosforu v jedné nádrži

 • úspora srážedla je značná: např. pro 800EO 1,27kg Fe denně...tzn. analogicky od 1000EO...580kg Fe ročně!!! dle ceny Preflocu 6,8kč/kg (41% roztok - Eurošarm Šenov)....17,-Kč/kg Fe .....10,-tis. Kč/rok ...bez dávkování (doprava, dávkovače, celé vybavení systému srážení,...), celková úspora odhad min. cca 30,-tis./rok a 1000EO


Dlouhodobou denitrifikaci a zvýšenou biologickou eliminaci fosforu v jedné nádrži


 • Systém chemického srážení fosforu je dávkovací zařízení, které dávkuje do ČOV síran železitý. Zařízení slouží na snižování hodnoty fosforu na odtoku z čistírny odpadních vod....u systému STM není nutné

Dlouhodobou denitrifikaci a zvýšenou biologickou eliminaci fosforu v jedné nádrži


 • Dvojité rourování 

 • tímto se přesouvá vzduchová bublina z roury do roury u dna nádrže, v prostoru aktivace s vždy vysokými parc. tlaky. Tímto se snižuje kroutící moment, energet. náročnost, zvyšuje životnost pohonu , ložisek a zvyšuje stabilita systému až dvojnásobným podílem přisedlé složky aktivovaného kalu - patent č. 302874.


dvojité rourování

Řešení kontejnerové čistírny na klíč

 • nalezení optimální koncepce řešení odkanalizování a způsobu čištění použitých vod z jednotlivých objektů, živností, firem a obcí dle požadavků provozovatele a investora
 • vypracování korektní projektové dokumentace pro uzemní řízení a stavební povolení
 • vyřízení stavebního povolení
 • realizace kontejnerové čistírny
 • zprovoznění kontejnerové čistírny a zaškolení obsluhy
 • záruční a pozáruční servis

Zkušenosti s čistírnou odpadních vod STM:

Potvrzujeme tímto, že společnost Hellstein spol. s r.o. realizovala v roce 2015 pro naši organizaci změnu technologie čištění odpadních vod (3stupňový systém čištění STMH) pro bytové domy Jamartice 115 a 116, Rýmařov o 12ti bytových jednotkách.
Podle dosavadních zkušeností čistírna nevyžaduje obsluhu, provozní náklady spočívají v nákladech na odběr elektrické energie. Práce vč. projekční přípravy byly dokončeny v požadované kvalitě, řádně a včas.

Ing. Lenka Vavřičková, ředitelka organizace Byterm

Image         Image         Image         Image         Image         Image