Hlavní výhody moderní čistírny odpadních vod STMH

 

 • ​Zcela bezúdržbový provoz

 • veškeré nerozložitelné látky jsou shromážděny v předřazené usazovací jímce a tím nedochází k manipulaci s těmito hygienicky nepřípustnými látkami. Tuto jímku dle potřeby pouze vyvézt 1x za 1-10 let provozu čistírny odpadních vod. Systém čištění je velmi jednoduchý a samostatně probíhající


 • ​Vysoká stabilita čištěníImage

 • díky předřazené usazovací jímce je zajištěn pravidelný a zejména rovnoměrný přísun odpadní vody do systému čistírny odpadních vod STMH a tím nedojde k "vyhladovění" nebo naopak přetížení mikroorganismů v čistírně odpadních vod STMH


 • ​Vysoká účinnost čištění 

 • pokud systém se vyznačuje velkou stabilitou, pak i účinnost čištění je na vysoké úrovni. Pokud čistírna odpadních vod čistí nepravidelně, není možno zajistit vysokou účinnost čištění. Předřazená usazovací jímka zajišťuje prvotní předčištění a vypařování (rozmíchání) čistících prostředků, které mohou mikroorganismy zahubit • Nízké provozní náklady 

 • úsporný provoz celé čistírny odpadních vod na trhu, 11-35kWh/osoba/rok a žádné další enzymy či podpůrné chemikálie. Celkové roční náklady cca. 800,- Kč • Provoz bez zápachu a hluku

 • z důvodu vysoké stability a účinnosti čištění je provoz čistírny odpadních vod bez zápachu a hluku


 • ​Dlouhá životnost čistírny odpadních vod

 • žádné díly podléhající zvýšenému opotřebení (čistírna odpadních vod vyrobena z polyetylén, ABS, PA-plast, nerez) - životnost cca. - nádrž 50-100 let, vestavba 20-50 let


 • Pouze dva montážní díly

 • při možném servisu není nutné vyčerpání, žádné plovákové spínače, žádná rotační čerpadla, žádné elektro v čistírně • Možnost rozšíření kapacity čistírny odpadních vod 

 • snadná a rychlá výměna vestavby bez vyčerpáníImage


 • ​Jednoduchá instalace

 • není nutnost podbetonovávat - koule. Robustní vnější odolný tvar čistírny odpadních vod (15mm) s nízkou hmotností

Projektová dokumentace, podklady k čistírnám odpadních vod STMH

Čistírna odpadních vod podléhá schválení vodoprávním úřadem. Ke schválení je nutné doložit potřebné doklady a projektovou dokumentaci. Příprava podkladů nebyla jednodušší. Níže Vám nabízíme vše potřebné ke stažení:

Zkušenosti s moderní čistírnou odpadních vod STMH:Zkušenosti s moderní čistírnou odpadních vod STMH

Potvrzujeme tímto, že společnost Hellstein spol. s r.o. realizovala v roce 2015 pro naši organizaci změnu technologie čištění odpadních vod (3stupňový systém čištění STMH) pro bytové domy Jamartice 115 a 116, Rýmařov o 12ti bytových jednotkách.
Podle dosavadních zkušeností čistírna nevyžaduje obsluhu, provozní náklady spočívají v nákladech na odběr elektrické energie. Práce vč. projekční přípravy byly dokončeny v požadované kvalitě, řádně a včas.

Ing. Lenka Vavřičková, ředitelka organizace Byterm

Image         Image         Image         Image         Image         Image