Hlavní výhody čističky odpadních vod STMH

 


  • Zcela bezúdržbový provoz - veškeré nerozložitelné látky jsou shromážděny v předřazené usazovací jímce a tím nedochází k manipulaci s těmito hygienicky nepřípustnými látkami. Tuto jímku dle potřeby pouze vyvézt 1x za 1-10 let provozu čističky odpadních vod. Systém čištění je velmi jednoduchý a samostatně probíhající

  • Vysoká stabilita čištění - díky předřazené usazovací jímce je zajištěn pravidelný a zejména rovnoměrný přísun odpadní vody do systému čističky odpadních vod STMH a tím nedojde k "vyhladovění" nebo naopak přetížení mikroorganismů v čističce odpadních vod STMH

  • Vysoká účinnost čištění - pokud systém se vyznačuje velkou stabilitou, pak i účinnost čištění je na vysoké úrovni. Pokud čistírna odpadních vod čistí nepravidelně, není možno zajistit vysokou účinnost čištění. Předřazená usazovací jímka zajišťuje prvotní předčištění a vypařování (rozmíchání) čistících prostředků, které mohou mikroorganismy zahubit


  • Nízké provozní náklady - úsporný provoz celé čističky odpadních vod na trhu, 11-35kWh/osoba/rok a žádné další enzymy či podpůrné chemikálie. Celkové roční náklady cca. 800,- Kč


  • Provoz bez zápachu a hluku -  z důvodu vysoké stability a účinnosti čištění je provoz čističky odpadních vod (ČOV) bez zápachu a hluku

  • Dlouhá životnost čističky odpadních vod - žádné díly podléhající zvýšenému opotřebení (čistička odpadních vod vyrobena z polyetylén, ABS, PA-plast, nerez!) - životnost cca. - nádrž 50-100 let, vestavba 20-50 let

  • Pouze dva montážní díly - při možném servisu není nutné vyčerpání, žádné plovákové spínače, žádná rotační čerpadla, žádné elektro v čistírně


  • Možnost rozšíření kapacity čističky odpadních vod - snadná a rychlá výměna vestavby bez vyčerpání

  • Jednoduchá instalace - není nutnost podbetonovávat - koule. Robustní vnější odolný tvar čističky odpadních vod (15mm) s nízkou hmotností

Projektová dokumentace, podklady k čistírnám odpadních vod STMH

Čistírna odpadních vod podléhá schválení vodoprávním úřadem. Ke schválení je nutné doložit potřebné doklady a projektovou dokumentaci. Příprava podkladů nebyla jednodušší. Níže Vám nabízíme vše potřebné ke stažení:

Zkušenosti s čističkou odpadních vod STMH:Image

Potvrzujeme tímto, že společnost Hellstein spol. s r.o. realizovala v roce 2015 pro naši organizaci změnu technologie čištění odpadních vod (3stupňový systém čištění STMH) pro bytové domy Jamartice 115 a 116, Rýmařov o 12ti bytových jednotkách.
Podle dosavadních zkušeností čistírna nevyžaduje obsluhu, provozní náklady spočívají v nákladech na odběr elektrické energie. Práce vč. projekční přípravy byly dokončeny v požadované kvalitě, řádně a včas.

Ing. Lenka Vavřičková, ředitelka organizace Byterm

Image         Image         Image         Image         Image         Image 

×

Získejte jako první na Váš email novinky, akce...