Moderní čistírna odpadních vod pro průmyslový podnik - Systém Stählermatic®-System (STM®)

Použití moderní čistírny odpadních vod pro průmyslový podnik - STM®

Přísnější nároky na kvalitu odpadních vod, rozšíření závodu nebo stavba nového zařízení znamená pro mnohé průmyslové podniky hledání nových technologických řešení. Firma Hellstein vyvíjí a realizuje na českém trhu technologii Stählermatic (STM®), která spojuje účinky aktivovaného kalu a biomasy v jediném inovativním biologickém zařízení. Čištění za pomocí STM® nespotřebuje příliš energie, ani nevyžaduje pravidelnou údržbu a přesto si poradí i se znečištěním odpadních vod jakéhokoliv průmyslového podniku.

Výhody moderní čistírny odpadních vod pro průmyslový podnik - STM®energetická a prostorová úspornost

Vzhledem k použití kombinovaného STM® systému aktivovaného kalu ve vznosu a přisedlého kalu na pevném nosiči biomasy (buňkovém kole) se čistírna vyznačuje vysokou provozní spolehlivostí (stabilitou biologického procesu) a energetickou úsporností.

Princip čištění moderní čistírny odpadních vod pro průmyslový podnik - STM®

Čištění odpadní vody čistírnou STM® probíhá kombinovaným biologickým procesem aktivovaným kalem přisedlým na plochách biodisku a kalem ve vznosu. Aktivní látkou v čistícím procesu je aktivovaný kal, je to směs mikroorganismů, které ke svému životu a rozvoji potřebují látky, které jsou obsaženy v odpadní vodě a vzdušný kyslík. V čistícím procesu dochází také k odstraňování amoniakálního znečištění (oxidací vznikají dusičnany - nitridy a nitráty, procesy nitrifikační), dále k odstraňování dusičnanového znečištění (procesy denitrifikační). V čistícím procesu nejsou a nesmí být užity žádné přídavné chemikálie. Oddělování aktivovaného kalu od vyčištěné vody probíhá ve zvláštní sekci - dosazováku. Vyčištěná voda odtéká přepadem a aktivovaný kal je vracen štěrbinou pod biodisk. Mikroorganismy v čistírně STM® žijí ve vznosu a po zapracování rovněž tzv. přisedlé na pevném nosiči biomasy – biorotoru – buňkovém kole.


Účinnost čištění moderní čistírny odpadních vod pro průmyslový podnik - STM®

Míra znečištění odpadní vody je vyjádřena hodnotou biochemické spotřeby kyslíku za 5 dnů (BSK5) v mgO2/l, chemickou spotřebou kyslíku v mgO2/l, obsahem nerozpuštěných látek (NL) v mg/l, obsahem amoniakálního dusíku (N-NH4) v mg/l a obsahem celkového fosforu (PCELK.) v mg/l. V následující tabulce jsou uvedeny minimální hodnoty chemické analýzy na odtoku, které jsou dosaženy po asi 60 denním provozu.

Parametr STM®
BSK5 (BOD5) [mgO2/l] 5 ÷ 40
ChSK (COD) [mgO2/l] 30 ÷ 150
NL (SS) [mg/l] < 20 (při Qmax/peak < 5)
N-NH+4 [mg/l] < 40
Pcelk. [mg/l] < 40
Příkon na rotor při 10m/min (Antriebleistung ges.) [kW]
Úhel pootočení rotoru (Winkel gamma) [grad]

Popis moderní čistírny odpadních vod pro průmyslový podnik - STM®

Čistírna STM® (bionádrž s kapsovitým dosazovákem) sestává z ocelové nebo betonové nádrže, osazené technologickou vestavbou a pohonu. Celkový prostor nádrže je rozdělen příčkou. Ve větší části se nachází buňkové kolo (biorotor) s pohonem. Odpadní voda natéká gravitačně neb tlakově do usazovací jímky - septiku, po zachycení primárního kalu a anaerobním předčištění v jímce prochází odpadní voda do spodní části nátokové sekce STM® kontejneru, mísí se s vratným - recirkulovaným kalem z dosazovací části kontejneru. Na látky obsažené v odpadní vodě začínají působit mikroorganismy z vratného kalu a startují biologické procesy, kterými se tyto látky postupně mineralizují. Voda dále proudí do provzdušňované sekce, kde pokračují biologické aerobní procesy čištění, při kterých je nutný vzdušný kyslík dodávaný aerotorem a provzdušňovačem. Dále voda proudí do spodní části třetí sekce - kapsového dosazováku, kde se oddělí od kalu a přepadem odtéká. Kal, hromadící se ve spodním prostoru této sekce, je neustále gravitačně recirkulován do provzdušňované sekce do prostoru pod aerotor.

Řešení moderní čistírny odpadních vod pro průmyslový podnik - STM®

Pro průmyslové podniky nabízíme moderní čistírnu odpadních vod na klíč, navrhujeme a dodáváme optimální řešení a způsob čištění podle konkrétních nároků. Kromě stavby samotné čistírny zprovozníme a zaškolíme obsluhu. Součástí je také projektová dokumentace pro územní řízení a stavební povolení, včetně jeho vyřízení. Není proto divu, že si zařízení našlo spoustu spokojených zákazníků nejen u nás a ve Francii, ale i v Irsku, Německu, Polsku, v asijských zemích i na americkém kontinentu.

  • nalezení optimální koncepce řešení odkanalizování a způsobu čištění použitých vod z jednotlivých objektů, živností, firem a obcí dle požadavků provozovatele a investora
  • vypracování korektní projektové dokumentace pro uzemní řízení a stavební povolení
  • vyřízení stavebního povolení
  • realizace kontejnerové čistírny
  • zprovoznění kontejnerové čistírny a zaškolení obsluhy
  • záruční a pozáruční servis

Realizace moderní čistírny odpadních vod pro průmyslový podnik - STM® - mlékárenské družstvo Val de Fier (Francie):

V městečku Valliéres na jihovýchodě Francie sídlí mlékárenské družstvo Val de Fier, které se zaměřuje na výrobu ementálu. Denně zpracuje mezi dvaceti až čtyřiceti tisíci litry mléka, což je v průměru jedenáct milionů litrů za rok. Každý den si proto musí poradit s vodou ze sýrárny, z omývání sýru a omývání palet o objemu asi 110 m3, což odpovídá znečištění obce se třemi tisíci obyvateli. Rozhodli se proto využít čistírny STM®, která oproti konvenčním zařízení nabízí mnohem účinnější řešení.

Dva způsoby biologického čištění v jednom

Odpadní vody nejdříve protékají česlicemi, které fungují jako filtr a zachycují objemnější materiály, jako jsou plasty nebo kůrky ze sýru. Poté tekutina nateče do aerobní vyrovnávací nádrže. Plovoucí provzdušňovač vodu neustále promíchává a přivádí do ní vzduch, aby nezačala kvasit. Nátok pak může rovnoměrně přetékat do nádrže se systémem STM®. Odpadní voda se tu promíchá s aktivovaným kalem a sada rotorů s biomasou na povrchu otáčením přivádí kyslík potřebný k dalšímu čištění.

Rotory tvoří dvě kola spojená dutými trubkami. Ponořením trubky vnáší do směsi vzduch a ten se uvolňuje a probublává k hladině. Mezitím se rotory naplní směsí a po vynoření na hladinu kapalinu vypustí zpátky do nádrže. Tímto způsobem se rotory otočí dokola za jednu minutu s velmi malou spotřebou elektrické energie, neboť každé kolo spotřebuje nanejvýš 4 kW.

Jednoduchý systém vrátí přírodě čistou vodu

Biologicky zpracovaná voda se shromažďuje v usazováku bez dalšího nástroje. Kal se jednoduše usadí na dně a vyčištěná voda na povrchu. Kal se pak znovuvyužije v nádrži s technologií STM® nebo se dále skladuje. Normy na vypouštění odpadních vod do přírody jsou však velmi přísné. U skutečně velkých provozů a extrémního znečištění se proto voda dočišťuje v dokončovací laguně. Většinou ale není nutná.

Čistička STM® kombinující dva způsoby biologického čištění je pro mlékárnu Val de Fier vysoce účinným nástrojem. Zajistí proces nitrifikaci a denitrifikaci a biologickou eliminaci fosforu v jedné nádrži bez použití dělících stěn, čerpadel, míchadel, potrubí a armatur po celý rok. Díky tomu dokáže snížit znečištění odpovídající třítisícové vesnici o zhruba 99 % na čistou vodu při spotřebě do 200 kWh za den.

Pokles znečištění v odpadních vodách mlékárenské družstvo Val de Fier díky systému STM®

Druh znečištění

Množství při objemu 110 m3 za den

Snížení znečištění

Suspendované látky (NL)

100 kg

99,3 %

Biologický kyslíkový ekvivalent (BSK5)

160 kg

99,4 %

Chemický kyslíkový ekvivalent (CHSK)

360 kg

97,1 %

Image         Image         Image         Image         Image         Image