Moderní čistírna odpadních vod STMH jako vestavba do septiku

Díky unikátní patentované vyjímatelné konstrukce pevného nosiče biomasy systému STMH nabízíme možnost realizace čistírny odpadních vod do stávajícího betonového velikostně dostačujícího septiku, ověřeného výpočtem.

Jednotlivé části:

 • Ponorný biorotor slepený z 5-10ks ABS lamel 1200mm (dle zátěže EO)
 • Nerezová nosná konstrukce včetně PA stabilizátoru a provzdušňovače SB
 • 2x Mamutka (přebytečného kalu a vyčištěné vody) PP 32/20, Dmychadlo 30-250 Watt
 • Systém kombinované aktivace s nezanášeným nosičem biomasy (STM)
 • Návod k použití, CE dle příloh

Nosič biomasy (ponorný biorotor, nosná konstrukce)

Nosič biomasy (ponorný biorotor, nosná konstrukce)​​

Popis systému čištění vestavby STMH do septiku

Veškeré odpadní vody z odvětrané vnitřní kanalizace objektu natékají do předřazené usazovací komory objemu 2-10 m3. V usazovací jímce (septiku) dojde k oddělení sedimentujících a plovoucích látek a proběhne předčištění anaerobními (žijícími bez kyslíku) mikroorganismy. Jímka čištění je vytvořena za dělící stěnou poslední komory septiku. Jímka je rozdělena přepážkou na aktivační a dosazovací zónu. Rozměrově je nádrž navržena biologickým výpočtem dle DIN 4261 do 50 EO v základním čištění/nitri/denitri.  Pohon zajištěn  membránovým dmychadlem o příkonu 50/250W, 230V, 50Hz umístěným  v objektu nebo v rozvaděči čistírny. V aktivační zóně je umístěn patentovaný nezanášený pevný nosič biomasy ve tvaru buňkového rotačního disku, slepeného plastových lamel. Buňkové kolo se vlivem vztlaku vzduchových kapes v bio-směsi vznáší a pomalu otáčí. Otáčením kola dochází k diagonálnímu proudění směsi v aktivační zóně, a to postupně přes oblasti s různým obsahem rozpuštěného kyslíku. Konstrukcí STMH jsou vytvořeny stabilní podmínky pro odbourávání uhlíkového znečištění, amoniakálního znečištění, event. dusíkatého znečištění a biologickou eliminaci fosforu. Vyčištěná užitková voda bude gravitačně svedena do vodoteče, kanalizace či vsaku.

Dispoziční návrh (vždy individuálně upraveno, dle stávající situace)

Dispoziční návrh​     Dispoziční návrh

Dispoziční návrh​     Dispoziční návrh

Výhody řešení čistírny odpadních vod STMH jako vestavby do septiku

 • finanční zvýhodnění cca. 45%
 • využití již realizovaného septiku či žumpy
 • menší stavební práce
 • možnost jednoduše čističku odpadních vod rozšířit na větší kapacitu

Pro koho je určená

Vestavba čistírny odpadních vod STMHV pro 25-200EO

 • ubytovny, menší hotely, penzióny i s nepravidelným provozem
 • bytové domy
 • rekreační a horské objekty i s nepravidelným provozem

Realizace čistírny odpadních vod jako vestavba do stávajícího septiku

Zkušenosti s moderní čistírnou odpadních vod STMH:

Dobrý den pane Hellstein, byly doby,kdy jsem měl problém jak likvidovat odpadní vody z domu,nejhorší pro mě bylo zimní období.Po instalaci čistírny odpadních vod STMH nemám žádný problém,jen jednou za měsíc přečerpám pomocí dmychadla, u kterého mám zapojen ventil určený k tomuto účelu krátce odpad z čističky zpět do nádrže,která je umístěna před čističkou.(nechal jsem si původní septik) to je vše.Za celou dobu funkce čističky jsem nepotřeboval fekální vůz a čistička pracuje bez závad.

Karel Komberec, Štěchovice

Image         Image         Image         Image         Image         Image