Certifikace

 • CE certifikát EN-12566-3
 • ES prohlášení o shodě

Image     Image


 • Hodnoty koncentrace znečištění na odtoku z ČOV „m“ odpovídají emisním standardům přípustného znečištění odpadních vod podle nařízení vlády č. 57/2016 Sb. pro vypouštění vod do vod podzemních.
 • Hodnoty koncentrace znečištění na odtoku z ČOV „m“ odpovídají emisním standardům přípustného znečištění odpadních vod podle nařízení vlády č. 57/2016 Sb. pro vypouštění vod do vod podzemních pro ubytovací služby.

Image     Image


 • Minimální účinnost čištění pro kategorie výrobků označovaných CE v procentech podle nařízení vlády č. 401/2015 Sb. pro vypouštění vod do vod povrchových a do kanalizací.
 • Prohlášení o vlastnostech dle EPaR č. 305/2011

Image     Image


 • Osvědčení o členství v CzWA
 • Systém řízení výroby čistíren odpadních vod do 50EO

Image     Image


 • Certifikát č. 30-4246
 • Pověření provádět revize vodních děl do 50EO

Image     Image


 • Inovační firma Moravskoslezského kraje 2014

Image


 • Členství v Exportním klubu CzechTrade
 • Člen Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Image     

Image         Image         Image         Image         Image         Image

×

Získejte jako první na Váš email novinky, akce...