}

Jump to content

Návratnost investice do čističky odpadních vod STMH

Čistička odpadních vod versus žumpa

Uvádíme porovnání nákladů při pořízení a provozu ČOV v porovnání s provozováním žumpy. V uvedeném porovnání uvažujeme o čtyřčlenné rodině s průměrnou spotřebou vody 135 l/1 osoba /1 den a produkci min. množství odpadní vody 66 l/1 osoba /1 den.

Pozn. vývoz fekálií je vypočten: odvoz fekálie: 281,- Kč/1m3 x 8 = 2 248,- Kč/1měsíc x 12 = 26.976,- Kč/1rok

Stočné

Stočné je poplatek za odvedení použité vody do kanalizace a její čištění. Povinnost hradit vodné a stočné vzniká zápisem vlastníka nemovitosti do katastru nemovitostí, pokud z této nemovitosti vtéká do kanalizace odpadní voda.

Cena stočného je usměrňovaná a odvíjí se od několika faktorů, především však od nákladů, které jsou s čištěním odpadních vod spojeny. Celková cena vody se běžně kalkuluje jako cena za vodné a stočné na dobu jednoho roku.

Faktory ovlivňující výši stočného

Od roku 1994 přestal stát plošně dotovat proces výroby, distribuce a čištění pitných vod. Došlo tak k navýšení vodného i stočného.
 
Do ceny stočného se promítá několik faktorů. Jedním z nich jsou náklady spojené s vodovodní infrastrukturou – opravy, nájemné apod. Často právě díky těmto výdajům cena vody roste a je možné, že do budoucna bude tento růst ještě výraznější – především díky závazku České republiky vůči Evropské unii, že stát zrekonstruuje čističky odpadních vod v několika stovkách lokalit. Dalšími faktory, které ovlivňují cenu, jsou náklady na chemikálie pro čištění vody, mzdy a služby.

Kontaktní informace

Hellstein spol. s r.o.
Petřvaldská 459
Šenov u Ostravy
739 34
Česká republika
IČ:
DIČ
Napište nám
TOPlist